Voorzittershamer overgedragen

Nieuwe en oude voorzitterIn de Nieuwsbrief van december 2018 werd het terugtreden van de voorzitter van de Historische Kring Liemeer, Aldert Zijl, al aangekondigd.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor bestuur en vrijwilligers van de Historische Kring heeft Aldert Zijl de voorzittershamer officieel overgedragen aan zijn opvolger Ruud Schrama.

In zijn laatste toespraak als voorzitter gaf Aldert een beknopte samenvatting van de activiteiten van de Kring in 2018 en een kort overzicht van punten die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn.
Aldert memoreerde dat hij sinds 2005 als bestuurslid en sinds 2011 als voorzitter actief is en dat hij vond dat het tijd is om het stokje over te dragen aan een jongere generatie.
Aldert is er van overtuigd dat het voorzitterschap bij Ruud in goede handen is en wenste hem veel succes.

Aldert blijft als vrijwilliger en gastheer van de Oudheidkamer bij de Kring betrokken.

Overdracht van de voorzittershamerNa een welverdiend applaus voor Aldert werd de voorzittershamer door hem overhandigd aan Ruud Schrama, die daarna alle aanwezigen toesprak en Aldert bedankte voor zijn inspanningen van de afgelopen jaren.

Als laatste kreeg bestuurslid Gert Rijlaarsdam het woord, die namens het bestuur Aldert bedankte en enkele voorbeelden gaf van zaken die onder het voorzitterschap van Aldert gerealiseerd zijn. Er wordt nu bijvoorbeeld bij het opzetten van een expositie steeds met een draaiboek gewerkt. Verder gaf Gert aan dat de bestuursvergaderingen onder Aldert altijd prettig verliepen, maar ondanks het voornemen om het kort te houden, toch wel eens uitliepen.

Gert bood Aldert namens het bestuur een cadeau aan, het boek “Schokland” over zijn geboortestreek Het Hogeland in Groningen.

Lees meer over de nieuwe voorzitter (KLIK HIER).