Image00005 rAfgelopen zondag 1 december is door voorzitter Ruud Schrama de nieuwe expositie “Ontspanning en Vermaak van Toen” geopend.

De voorzitter heette alle aanwezigen hartelijk welkom in de Oudheidkamer en gaf een korte samenvatting van het idee achter deze expositie. De afgelopen weken is er in de Oudheidkamer hard gewerkt en de zeer succesvolle expositie over de geschiedenis van de families langs de Amstel “Van Brug tot Brug” heeft plaats gemaakt voor de expositie “Ontspanning en Vermaak van Toen”.

Expo OVTZoals de titel aangeeft, laat de expositie door middel van foto’s, affiches, programma- en toneelboekjes zien hoe de inwoners van Nieuwveen en Zevenhoven zich vroeger vermaakten in muziek-, toneel- en sportverenigingen, clubs, feesten en andere ontspanningsactiviteiten. De voorzitter dankte iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de expositie en wenste de aanwezigen veel plezier bij het bekijken van de tentoongestelde foto’s en ander materiaal.

Meer over de expositie leest u hier.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17