...de Oudheidkamer is vanaf 12 juli weer open voor publiek. Klik hier voor meer...

Vlaggen en vaandel in bruikleen

nb1910 hzlAfgelopen donderdagmiddag 16 januari werd tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in Nieuwveen door de Stichting Erfgoed Leiden een aantal charters over het bezit van de voormalige Heerlijkheid Nieuwkoop aan de gemeente Nieuwkoop overhandigd.

Door de heer Cor de Graaf van Erfgoed Leiden werd een toelichting gegeven op deze documenten. 

Ruud Schrama met vaandel

Tijdens deze bijeenkomst hebben het Historisch Genootschap Nieuwkoop en de Historische Kring Liemeer van de gemeente Nieuwkoop enkele gemeentevlaggen in bruikleen gekregen. Na het tekenen van de overeenkomst droeg burgemeester Frans Buijserd de aanwinsten over aan de respectievelijke voorzitters. Namens de Historische Kring Liemeer nam onze voorzitter Ruud Schrama de vlaggen in ontvangst.

 

 Voor de Oudheidkamer van de Historische Kring Liemeer gaat het om gemeentevlaggen van de voormalige gemeenten Zevenhoven en Liemeer en een vaandel van de Nieuwveense zangvereniging "Excelsior".

 

Gemeentevlag ZevenhovenDat sluit heel mooi aan bij de expositie "Ontspanning en Vermaak van toen" die op dit moment in de Oudheidkamer in Nieuwveen te bezichtigen is. Daar wordt o.a. aandacht besteed aan zang- en muziekverenigingen en ook van zangvereniging "Excelsior" hebben we een groepsfoto, uit 1890, met de namen erbij.

Deze zangvereniging heeft bestaan van 1882 tot 1929. Het is mooi dat we van "Excelsior" nu ook een tastbaar voorwerp hebben, in de vorm van een vaandel.

Ruud Schrama met vaandel

Onze dank aan de gemeente Nieuwkoop voor deze mooie aanwinsten!

 

 

 

De huidige expositie loopt tot begin april en u bent van harte welkom op zondagmiddag of woensdagavond.