Huis ten Drecht

De karakteristieke voorgevel van dit huis en de ligging werd ongeveer 15 jaar geleden voor het eerst door de huidige bewoners opgemerkt tijdens een wandeling van Bilderdam naar de Tolhuissluis. Pas toen het huis te koop stond, werd hen duidelijk dat het om een gemeentelijk monument ging.

Het monument is ooit gebouwd als dienstwoning voor de hoofdsluiswachter en zijn gezin.
Het huis is toen gebouwd op fundamenten van een eerder gebouw, waarvan nog altijd een driehoekige gevelsteen (zichtbaar vanaf de weg) getuigt: Huis ten Drecht.
Huis ten Drecht komt voor op kaarten van voor de bouw van de Tolhuissluis. Ook de sluis is een monument.
De sluis en de huizen direct naast de sluis stammen uit begin 19e eeuw. In veel opzichten is het een bijzondere historische en kleine toeristische locatie.

De huidige bewoners van Nieuwveens Jaagpad 14 kochten hun huis in 2013. De woning was op dat moment 100 jaar oud en had ongeveer 40 jaar geleden voor het laatst groot onderhoud gehad.
2441EH14 1Omdat het een monument betreft vergt onderhoud behoorlijke voorbereiding.
De monumentenwet beperkt mogelijkheden voor verbouwen en onderhoud, maar dezelfde wet stimuleert ook om het huis voor de toekomst te bewaren.
Daarnaast merkten de bewoners zichtbaar enthousiasme bij iedereen die bij het onderhoud betrokken werd: de aannemer, schilder en hun medewerkers, de monumentencommissie en vele anderen.
Bovendien hadden zij zelf veel plezier in het uitpluizen van de historie aan de hand van afbeeldingen, die vaak evenveel vertellen over die tijd als over het huis zelf.
Het onderhoud kende ook tegenvallers, maar ook de verrassing van oude plafonds en andere details die zichtbaar werden. De ultieme uitdaging was om een plan te maken en dit in de juiste volgorde uit te voeren. Het grootste genot was in de zomer van 2014, toen het onderhoud net af was. Wandelaars, fietsers en bemanningen van boten en buurtbewoners lieten weten dat ze blij waren dat het bijzondere huis zo in ere was hersteld.