Tips voor de thuisblijvers

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/popup-tentoonstellingen/  Hier zijn een aantal objecten uit de verzameling online te zien.

Hortus2Hortus Botanicus, Rapenburg 73, Leiden https://www.hortusleiden.nl/de-hortus/ Vanaf deze pagina vindt u verwijzingen naar prachtige foto's van bloemen en planten uit de verzameling van de Hortus.

En ook op de website van de Museumkaart vindt u startpunten voor een aantal virtuele wandelingen door diverse musea: https://www.museumkaart.nl/Speciaal/Thuis-in-het-museum/Kijken-en-luisteren

Dan nog enkele tips voor wie graag op (oude) landkaarten kijkt:

TopotijdreisTopotijdreis. Op deze website kunt u topografische kaarten van Nederland vanaf 1815 tot heden bekijken. https://www.topotijdreis.nl/
Zo is de ontwikkeling van onze omgeving door de tijd prachtig te volgen: de inpoldering, de bebouwing, de wegen etc. Door in te zoomen op een bepaald gebied worden steeds meer details zichtbaar.

 

De Gemeente-atlas van Nederland van 1868 biedt kaarten van alle Nederlandse gemeenten uit die tijd en natuurlijk ook Nieuwveen en Zevenhoven.

En de laatste tip: De Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland (https://www.rijnlandgeschiedenis.nl) biedt een overzicht van activiteiten en publicaties op het gebied van de geschiedenis van onze regio.