Aantekenschrift mw. M. Bood

Artikelindex

In onze Nieuwsbrief van april hebben wij verteld over een portret van Hendrik Anne Kooistra, de vader van de Nieuwveense verzetsman Anne Henk Kooistra dat ons door mevrouw Suzan de Wilde geschonken werd. Zie HIER.

Wij kregen van mevrouw de Wilde ook 2 aantekenschriften in bruikleen. In één daarvan daarvan beschreef mevrouw M. Bood, de moeder van Anne Hendrik Kooistra, het voeren van een huishouden. Deze notities zijn door mevrouw Bood waarschijnlijk vóór haar huwelijk in 1912 opgetekend. Zoals beloofd willen wij af en toe iets publiceren uit deze handleiding voor het vooroorlogse huishouden. De teksten zijn genoteerd in de originele spelling.