Op 10 april 2010 is de serie exposities over polder 200 van start gegaan.

Na de feestelijke opening 's morgens in Korteraar was het 's middags de beurt aan de Oudheidkamers om de deuren te openen.

In Nieuwveen werd bij de opening door de Voorzitter de opbouw van de expositie toegelicht.

De dorpen waren eerst vooral als lint herkenbaar op de dijken. Op kaarten is te zien hoe na de oorlog pas door de jaren heen de uitbreiding de polder in plaats vond. De mensen in de nieuwbouw woonden dus "in de polder".

Vervoer -vooral over langere afstanden- gebeurde in de eerste tijd slechts met schepen, waarbij "De Volharding" een reputatie had. Modernisering bracht de spoorlijn als transport, later weer overvleugeld door de autobus. Individuele transportmiddelen zoals de bromfiets en de auto zouden uiteindelijk de ruimte scheppen voor wonen op het platte land en werken in de stad. Er is ook aandacht voor de uiteindelijk niet uitgevoerde plannen voor een snelweg A3 waar eerder al een expositie aan gewijd is geweest.

Tenslotte wordt een compilatie van oud filmmateriaal in een doorlopende voorstelling geprojecteerd, waarmee een beeld wordt geschetst van hoe het leven er sinds 1953 in deze omgeving uitzag.

De openingsdag werd al aardig bezocht en het tijdens de expositie verkrijgbare boek Op de bodem van een binnenzee was in trek.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17