...de Oudheidkamer is tenminste tot 25 januari gesloten...

Nieuwe expositie "Bodemschatten"

expositie BodemschattenVanaf zondag 13 juni is onze nieuwe expositie "Bodemschatten" te bezichtigen.

IMG 0005 576 768Hierin wordt allereerst de collectie van de Zevenhovense amateur-archeoloog Dirk van den Bosch in de schijnwerpers gezet.
Deze collectie bestaat uit laat-middeleeuws aardewerk en diverse andere voorwerpen, die in de loop van zo'n 25 jaar door Dirk van den Bosch zijn opgegraven aan de Kousweg in Zevenhoven. De collectie is in 1982 voor het eerst tentoongesteld in de toenmalige Johannes de Doperschool aan het Noordeinde in Zevenhoven en heeft geleid tot de oprichting van de Historische Kring Zevenhoven in 1983.
In de nieuwe expositie worden een groot aantal voorwerpen uit de collectie getoond. Ook geven wij door middel van krantenartikelen en foto's een overzicht van het werk van Dirk van den Bosch (overleden in 1984).
Een gesprek met Dirk van den Bosch over zijn collectie en zijn jarenlange opgravingen stond in de eerste Baardman en kunt u HIER lezen (PDF).

IMG 0005 576 768IMG 0006 576 768Het tweede deel van de expositie bestaat uit de resultaten van onderzoeken in Nieuwveen door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Afdeling Rijnstreek.
Nadat al eerder, in 2001, in Nieuwveen archeologisch onderzoek is verricht zijn in 2012 aan de westzijde van de Muggenlaan gedurende een aantal zaterdagen proefsleuven en putten gegraven en opgravingen verricht. Hierbij was ook de Historische Kring Liemeer betrokken.
U ziet foto's van de activiteiten en ook hiervan worden natuurlijk veel opgegraven en gerestaureerde voorwerpen tentoongesteld.

Een overzicht van de werkzaamheden in Nieuwveen is HIER te vinden.

De expositie wordt aangevuld met kaarten van de vindplaatsen, de geschiedenis van het gebied en verslagen van de opgravingen.