Wegens de corona-pandemie konden vanaf begin 2020 een aantal activiteiten van de Historische Kring geen doorgang vinden. We hebben toen besloten een aantal korte filmpjes over diverse onderwerpen in de voormalige gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven te maken.

Vorig jaar hebben wij een eerste video op YouTube geplaatst met als onderwerp de Nieuwveense bomenroute, gepresenteerd door Gert-Jan Pieterse en gefilmd door Rinus Kennis.
In deze serie is nu een tweede video uitgekomen. Hierin komt de Ontmoetingskerk aan de Kerkstraat in Nieuwveen aan de orde. We vertellen wat over de geschiedenis en laten ook het interieur van de kerk zien. Natuurlijk wordt ook het Knipscheer-orgel niet vergeten. Zowel het kerkgebouw als het orgel zijn Rijksmonument.

De video is ingesproken door Jan Vervark, actief bij zowel de Ontmoetingskerk als de Historische Kring. Het camerawerk is weer van Rinus Kennis.

Veel kijk en luisterplezier!

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17