boekkaftOp 3 april is in de Oudheidkamer in Nieuwveen een nieuwe expositie van de Historische Kring Liemeer van start gegaan.
Nadat de afgelopen jaren al verschillende straten van de voormalige gemeente Liemeer onderwerp van een expositie zijn geweest, was nu de beurt aan de Kerkstraat in Nieuwveen, een straat met een rijke geschiedenis en waar ook de Oudheidkamer gevestigd is.

Nu we de corona-maatregelen achter ons hebben kon er ook weer een officiële opening plaatsvinden. De heer Ton de Jong, voormalig bloemist in de Kerkstraat, was bereid gevonden de opening te verrichten.

Opening Ton de JongKlokslag 15 uur werd de tentoonstelling geopend door het verwijderen van een poster in de ingang. Letterlijk klokslag, want op dat moment werd ook de kerkklok van de naastgelegen Ontmoetingskerk geluid. Ook Ton de Jong had een bel bij zich.

 

Toespraak voorzitterNa de opening verzamelden de gasten zich in de Oudheidkamer en na een korte toespraak van de nieuwe voorzitter, Hans Broekkamp, kon iedereen, onder het genot van een hapje en een drankje, de tentoonstelling bekijken.

 

Het is voornamelijk een fototentoonstelling, maar er zijn ook gereedschappen van de voorheen in de Kerkstraat gevestigde kleermaker en klompenmaker te zien.

 

Gevangenis NieuwveenTon de Jong had ook een ijzeren hekwerk meegenomen, dat tijdelijk in de Oudheidkamer te zien is. Dit hek heeft nog dienstgedaan in de gevangenis die Nieuwveen ooit rijk was.

 

Wij hopen op veel belangstelling voor deze tentoonstelling. Degenen die in de Kerkstraat opgegroeid zijn herkennen vast veel bekende zaken op de vaak oude foto's. We verwachten dat er dan mooie verhalen over de Kerkstraat loskomen.

Meer over de expositie vindt u HIER.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17