Wij kunnen wij u weer een aantal aanwinsten voor onze Oudheidkamer melden.

Mevrouw Margrèt de Groot uit Zevenhoven schonk ons 4 plakboeken met krantenartikelen over Zevenhoven. Mw. de Groot was in de jaren 1979 tot en met 1991 correspondente voor De Leidse Courant betreffende de toenmalige zelfstandige gemeente Zevenhoven.

Van de heer Willem Heijting uit Zevenhoven ontvingen wij een twaalftal dossiers en archiefmappen uit de beginjaren van de Historische Kring Zevenhoven. De heer Heijting was als een van de initiatiefnemers en eerste voorzitter nauw betrokken bij de oprichting van de Historische Kring Zevenhoven, waarvan na de fusie tussen de gemeente Zevenhoven en de gemeente Nieuwveen de naam gewijzigd is in Historische Kring Liemeer.

bestuurMw. Elly van Wijngaarden uit Mijdrecht schonk ons twee fotoalbums van haar in 2018 overleden moeder Dory van Wijngaarden die jarenlang in Huize Ursula werkte als mentrix van het verplegend personeel. Dory was ook regisseuse en grimeuse van de toneelvereniging FLOS van de personeelsvereniging van Ursula. Het eerste album bevat foto's en knipsels van alle toneelvoorstellingen door FLOS.
Het tweede album bevat foto's van personeelsfeestjes, sinterklaasvieringen, carnaval, jubilea etc. en ook veel kaarten en wensen die Dory van Wijngaarden bij haar afscheid van het personeel kreeg. Prachtige aanwinsten, die eigenlijk in het archief van Huize Ursula thuishoren. De albums liggen nu ter inzage in de Oudheidkamer, maar zullen binnenkort aan Huize Ursula worden aangeboden.

Van mw. Willemmien Speelman uit Alphen aan den Rijn ontvingen wij diverse boekjes en foto's. Mevrouw Speelman is familie van de Nieuwveense verzetsheld Wim Speelman (1919-1945), naar wie de W.P. Speelmanweg in Nieuwveen is genoemd. De vader van Wim Speelman was Ds. J.D. Speelman (1880-1963), van 1925 tot 1948 predikant van de Gereformeerde Kerk in Nieuwveen.

HJ Habermehl

De heer Piet de Groot uit Nieuwveen schonk ons een houten ploeg. Deze ploeg vormt een mooie aanvulling op onze eigen verzameling landbouwwerktuigen.

Aan allen betuigen wij onze hartelijke dank voor deze schenkingen.

 

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17