boekkaftOp 30 oktober is onze nieuwe expositie "Het Oude Doktershuis" van start gegaan, met als hoofdonderwerp de dokterspraktijk van de voormalige huisarts Dr. A.M. (Ad) van Dongen. In de expositie, waarover u elders meer kunt lezen, wordt echter aan veel meer onderwerpen aandacht besteed dan alleen het oude doktershuis.

De expositie werd geopend door burgemeester Robbert-Jan van Duijn van de Gemeente Nieuwkoop.

De burgemeester belde met zijn arm in een mitella aan bij de Oudheidkamer, waar hem werd opengedaan door de in witte jas geklede dokter van Dongen. De "patiënt" werd ontvangen in de voor de gelegenheid als praktijkruimte dienstdoende Oudheidkamer, waarna de expositie officieel voor geopend werd verklaard.

De burgemeester spreekt Ad van Dongen toeNadat alle genodigden zich binnen verzameld hadden werden enkele woorden gesproken door de burgemeester, die door een wonderbaarlijke genezing geen klachten meer had en zijn mitella kon afdoen. De burgemeester richtte natuurlijk speciaal het woord tot Ad van Dongen, als middelpunt van de tentoonstelling. Ook de voorzitter van de Historische Kring en enkele oud-collega's van Ad spraken mooie woorden. De laatste spreker was Ad zelf, die de burgemeester en de andere genodigden dankte voor hun komst en allen die aan de tentoonstelling hebben meegewerkt. Daarna werd door de aanwezigen het glas geheven en geproost op een succesvolle expositie.

Meer fotos van de opening en de expositie vindt u bij de fotoalbums (klik HIER).

Meer over de expositie leest u HIER.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17