Jaarvergadering

TrefpuntOp donderdag 13 april organiseert de Historische Kring Liemeer weer haar jaarvergadering, zoals gebruikelijk in 't Trefpunt in Zevenhoven. Onze donateurs hebben al een uitnodiging ontvangen, maar andere belangstellenden zijn van harte welkom.
 
De voorzitter zal een overzicht geven van onze activiteiten van het afgelopen jaar en vertelt iets over onze plannen.
Daarna geeft de penningmeester een financieel verslag over het afgelopen jaar en zal de kascommissie verslag uitbrengen. Ook zullen nieuwe leden voor de kascommissie worden benoemd.
 
Na de pauze zal de heer Kees Schipper een Muzikale Quiz verzorgen, maar wel met een link naar het verleden, want we zijn tenslotte een Historische Kring.
U krijgt hierbij een stukje muziek te horen, waarna u via meerkeuze vragen het juiste antwoord kunt geven. Daarnaast zijn er een aantal geluidsfragmenten, waarbij het de vraag is welke stem hoort u? (Bijv. Koningin Juliana, Godfried Bomans, oude politici, of bijv. een stukje over de maanlanding).
Er zijn vragen waarop iedereen het antwoord weet, en er zijn vragen die wat moeilijker zijn.
Wij hopen dat wij de bezoekers hiermee een onderhoudende avond kunnen bieden.
 
Datum:
donderdag 13 april 2023, aanvang 20:00 uur
Waar:
Partycentrum 't Trefpunt
S. van Drielstraat 4
2435 XZ Zevenhoven
Programma:
  • Ontvangst met koffie/thee
  • Opening
  • Jaaroverzicht en toekomstplannen, gepresenteerd door de voorzitter
  • Financieel jaarverslag van de penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming nieuwe leden kascommissie
  • Vragenrondje
  • Pauze met koffie/thee
  • Muzikale Quiz door Kees Schipper
  • Sluiting