In de Oudheidkamer van de Historische Kring Liemeer in Nieuwveen is afgelopen zondag de nieuwe expositie over het onderwijs in Liemeer van start gegaan.
In deze expositie staan in het eerste deel de oorspronkelijke vier scholen in Nieuwveen centraal, de Openbare Lagere School, de RK Lagere School, de Christelijke Lagere School en de school "De Viergang" van huize Ursula.
In het voorjaar van 2024 wisselt de expositie dan naar het tweede deel over de scholen in Zevenhoven.

Om 15.00 uur werd de expositie officieel geopend door het luiden van de oude schoolbel van de voormalige Sint Nicolaasschool in de Dorpsstraat door mevrouw Joke Amelunxen.
Voorzitter 400De voorzitter van de Historische Kring, Hans Broekkamp, sprak vervolgens de aanwezigen toe. De voorzitter lichtte de expositie toe en gaf een kort overzicht van een aantal hoofdpunten in de ontwikkeling van het onderwijs, zoals de Leerplichtwet. Er waren een aantal speciale gasten uitgenodigd, zoals mensen die zaken voor de tentoonstelling ter beschikking hebben gesteld.

Door drie genodigden werd gesproken als vertegenwoordigers van de Nieuwveense scholen: Hans Schoonhoven, Jelle v.d. Veen en Joke Amelunxen. Zij spraken vanuit hun onderwijs-achtergrond en in het geval van mevrouw Amelunxen als weduwe van het voormalige schoolhoofd Frits Amelunxen.

HansSchoonhoven 400

Hans Schoonhoven

JellevdVeen 400

Jelle v.d. Veen

JokeAmelunxen 400

Joke Amelunxen

Een leuke anekdote werd nog verteld door mevrouw Amelunxen en Jan Vervark: voor een lezing bij de Openbare School was door de heer en mevrouw Amelunxen de bekende kinderboekenschrijver Guus Kuijer uitgenodigd. Door onbekendheid kwam hij in Nieuwveen bij het uitstappen echter in een sloot terecht en meldde zich doornat bij Jan Vervark met de vraag waar de familie Amelunxen woonde. Uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen en heeft hij met droge kleren de lezing kunnen verzorgen.
Overzicht 400Na het officiële gedeelte konden de genodigden met een drankje en een hapje de expositie bekijken en herinneringen ophalen.
Vanaf zondag 22 oktober is de expositie op onze openingstijden voor iedereen te bezichtigen. De toegang is gratis.

Meer over de expositie leest u HIER.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17