Doelstelling

 
De geschiedenis van de dorpen Zevenhoven en Nieuwveen onderbrengen en bewaren, zoals:
- Oude foto's - bodemvondsten - oude archieven - kaarten;
- Documentatie over Liemeer in de vorm van boeken, knipsels en publicaties e.d.
 
Het onderbrengen van historisch materiaal en het exposeren daarvan in de Oudheidkamer.
Het stimuleren van publicaties over de geschiedenis van Zevenhoven en Nieuwveen en het oplossen van vragen en het naspeuren en onderzoeken daarvan.
Het vergroten van de kennis over het verleden en het stimuleren daarvan voor de inwoners van Zevenhoven en Nieuwveen door o.a.:
  • De uitgave van een halfjaarlijks periodiek "De Baardman";
  • Het organiseren van excursies naar kerken, oude boerderijen, musea in de streek;
  • Het houden van lezingen over de geschiedenis van de polder, Nieuwveen, Zevenhoven en Huize Ursula;
  • Het archiveren van allerlei gegevens over de dorpen Zevenhoven en Nieuwveen;
  • Het exposeren van historisch materiaal;
  • Het toegankelijk maken van foto's en kaarten via de computer;
  • Deelname aan Open Monumentendag;
  • Cursussen paleografie (oud-schrift) en genealogie (stamboomonderzoek);
  • Het actief betrekken van de scholen bij het museumgebeuren.