Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Hans Broekkamp

Secretaris: Frits Mesman

Penningmeester: Jan Vervark

Bestuursleden :

Loes van der Ham

John Joha

Gert Rijlaarsdam

 

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17