Het ontstaan van de Historische Kring

In 1982 werd in de Zevenhovense RK Basisschool 'Johannes de Doper' de expositie “Zevenhoven uit scherven” georganiseerd. De collectie van Dirk van den Bosch maakte een belangrijk deel uit van deze expositie. Deze verzameling bodemvondsten was in de loop van 25 jaar opgegraven door Dirk van den Bosch op zijn land aan de Kousweg in Zevenhoven. Over deze opgravingen kunt u HIER lezen.

Onder meer deze verzameling aardewerk leidde op 25 november 1983 tot de oprichting van de Stichting Historische Kring Zevenhoven. Er werd een bestuur gevormd, donateurs geworven en tweemaal per jaar werd een periodiek „De Baardman“ uitgegeven. Waarom werd voor deze naam gekozen? De naam Baardman verwijst naar een type kruik waarvan er in onze omgeving veel zijn gevonden. Meer daarover in dit artikel (Klik HIER).
Ook werden door het bestuur excursies georganiseerd naar musea, kastelen en andere historische bezienswaardigheden.
Voor exposities kon af en toe gebruik worden gemaakt van het Historisch Museum in Ter Aar, maar ideaal was deze situatie niet en al snel ontstond de wens naar een eigen onderkomen voor de Historische Kring. Gesprekken met diverse partijen leidden echter niet tot resultaat, waardoor vergaderingen bij de bestuursleden thuis plaatsvonden en ook boeken, kaarten, de aardewerkverzameling en andere archiefvoorwerpen elders opgeslagen moesten worden.
In 1991 gingen de gemeente Zevenhoven en de gemeente Nieuwveen op in een nieuwe gemeente met de naam Liemeer. Over de oorsprong van deze naam kunt u HIER meer lezen.
De naam van de Stichting werd gewijzigd in Stichting Historische Kring Liemeer en het bestuur werd uitgebreid met leden uit Nieuwveen.

Een eigen Oudheidkamer

gebouwNa gesprekken met de nieuwe gemeente ontstond weer hoop op een eigen Oudheidkamer en die wens werd ingewilligd met het beschikbaar komen van het voormalige uit 1897 stammende Geheelonthoudersgebouw aan de Kerkstraat 31 in Nieuwveen. Over de geschiedenis van dit gebouw kunt u HIER meer lezen.

Een grondige verbouwing van het verwaarloosde gebouw, dat in de loop der jaren verschillende bestemmingen heeft gehad, was echter noodzakelijk. Met de hulp van heel veel vrijwilligers kon uiteindelijk op 8 september 2001 de Oudheidkamer „De Baardman“ van de Historische Kring Liemeer in gebruik worden genomen. Er konden exposities worden georganiseerd, er kon worden vergaderd en er was beperkt plaats voor een permanente tentoonstelling van bodemvondsten, oude gebruiksvoorwerpen en andere zaken. Voor de openingstijden van de Oudheidkamer op zondagmiddag en woensdagavond werden onder de donateurs enthousiaste vrijwilligers gevonden die als gastheer/gastvrouw aanwezig wilden zijn.
binnenAl snel bleek de ruimte te klein en in 2008 werd nogmaals een verbouwing uitgevoerd, waarbij de bovenverdieping werd uitgebreid met twee dakkapellen. Daardoor kwam er meer plaats voor de vaste collectie, de bibliotheek en het archief. De vernieuwde Oudheidkamer werd heropend op 22 november 2008.

Op de begane grond wordt nu tweemaal per jaar een wisselende expositie georganiseerd.

De ruimte wordt tevens gevuld door een grote vergadertafel voor vergaderingen, cursussen, lezingen en natuurlijk voor het ontvangen van bezoekers die onder het genot van een kopje koffie of thee de exposities en de fotoalbums kunnen bekijken of gezellig over „vroeger“ kunnen praten.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17